Patrik Tingvall blir chefekonom på Kommerskollegium


Typ: Aktuellt
2017-10-27

Professor Patrik Tingvall går vidare till att bli ny chefekonom på Kommerskollegium. Han har arbetat på Ratio sedan 2011 och forskar framförallt om internationell handel, Kina och utlokalisering. Vid Ratio har Tingvall också gjort avgörande bidrag för institutets forskning om bland annat tillväxtfinansiering, utvärdering av offentliga stöd och effekterna av EU:s inre marknad.

Men framför allt har Patrik Tingvalls tid vid institutet kännetecknats av ett engagemang för de många unga forskare han har handlett. Flera av dem har i dag gått vidare till doktorandutbildningar eller kvalificerade tjänster på myndigheter.

Läs mer om tillsättningen på Kommerskollegiums hemsida.