Sök

Patrik Tingvall ny forskare på Ratio

Nyheter
Företagandets villkor, Handel, Innovation, Patrik Tingvall, Tillväxt

Patrik Tingvall är ny medarbetare hos Ratio från 1 oktober.

Patrik är docent i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och Internationella handelshögskolan i Jönköping. Hans forskning är inriktad på internationellt företagande och handel, tillväxt, innovationer och industriell omvandling.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578