Sök

Patrik Tingvall utnämns till professor

Nyheter
Arbetsmarknad, Export, Företagsstöd, Forskning, Institutionell ekonomi, Internationell handel, Kina, Mikrodata, Offshoring, Patrik Gustavsson Tingvall, Patrik Tingvall, Södertörn högskola, Spillovers, Subventioner, Tillväxt

Patrik Tingvall har nyligen tilldelats en professur vid Södertörns högskola. Patrik forskar om internationell handel, tillväxt och analyser av offentligt stöd. Han arbetar på Ratio sedan 2011 och delar sin tid mellan Ratio, Södertörn och myndigheten för Tillväxtanalys.

Patrik Tingvall disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm 2001 och har tidigare även arbetat på Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning och European Institute for Japanese Studies.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578