Påverkar EU:s sociala pelare medlemsländernas arbetsmarknadsmodeller?


Typ: Aktuellt
2018-10-18

Hur påverkas välståndet i Europa om EU utvecklar en social pelare? Och påverkar en social pelare medlemsländernas arbetsmarknadsmodeller?

I rapporten The European Social Pillar: A Threat to Welfare and Prosperity? har Nils Karlson, professor, expert på den svenska arbetsmarknadsmodellen och vd för forskningsinstitutet Ratio och juristen Felinda Wennerberg studerat den sociala pelarens följder för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Resultaten diskuterades under tisdagen under ett seminarium med Sällskapet politik och näringsliv i Bryssel. Medverkade gjorde även europaparlamentarikern Fredrik Federley (C) och Jeroen Jutte från EU-kommissionen.

Här kan du läsa ett referat från seminariet och här kan du se en videoupptagning.