Perspektiv på Sverige i förändring


Typ: Aktuellt
2011-01-21

Tisdagen den 20 januari genomförde Ratio, i samarbete med Almega, Fotografiska museet, Teknikföretagen och Swedbank, ett stort seminarium med nära 200 deltagare på temat ”Foto, företagande, framtid”.

Utgångspunkten var Ratios forskning om skapande förstörelse, företagandets villkor och politiska reformer. Inramningen var Jan Jörnmarks fotografier från övergivna platser i Sverige som var utställda i lokalen.

Igår inleddes en diskussion som Ratio kommer driva vidare under året, om hur Sverige kan och kanske måste förändras när ny teknik, global konkurrens och snabb förändring är vardag.

Förutom Jan Jörnmark, medverkade också Nils Karlson och Peter Santesson från Ratio samt en stor panel med bl a Evin Cetin, Södertälje (S), Ebba Busch, kommunalråd Uppsala (KD) och Tomas Tobé, riksdagsledamot (M).

Hela seminariet går att se här.

Jan Jörnmark och Annika von Hausswolffs presentation

Nils Karlsons presentation liksom hans debattartikel i Dagens Industri, baseras på ny forskning om snabbväxande företag och deras betydelse för den ekonomiska utvecklingen.

Peter Santessons presentation utgår från hans forskning om politisk förändring.