PK-podden 58: Nonicoclolasos


Typ: Ratio i media
2015-03-22

58: Nonicoclolasos – PK-podden

Niclas Berggren, programchef på Institutet för näringslivsforskning, intervjuas och hänvisar till flera Ratiostudier.