Sök

PK-podden 58: Nonicoclolasos

Nyheter
Dan Klein, Företagandets villkor, Lotta Stern, Nationalekonomi, Niclas Berggren, Ratio i media

58: Nonicoclolasos – PK-podden

Niclas Berggren, programchef på Institutet för näringslivsforskning, intervjuas och hänvisar till flera Ratiostudier.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578