Sök

”Politikerna behöver lära sig mer om patent”

Nyheter
Chalmers, Christian Sandström, Disruptiva innovationer, Entreprenörskap, Financing of Innovations, Företagandets villkor, Högre utbildning, Innovation, Ratio i media

”Politikerna behöver lära sig mer om patent” – Svenska dagbladet

”I den aktuella artikeln nämns fysiska personer och individer endast i egenskap av konsumenter av produkter. Uppfinningar däremot, sägs det genomgående, sker i och av ”företag”. Den enskilda uppfinnaren är inte ens en anonym marknadskraft, utan en icke observerad.

Reforminstitutet gav 2014 docent Christian Sandström (Chalmers och Ratio) i uppdrag att undersöka i vilka miljöer som svenska uppfinningar tagits fram. Han kom fram till att nästan hälften av de 100 främsta innovationerna, 47 procent, skapats av anställda vid företag och att 33 procent kommit via fristående uppfinnare. Endast 20 procent i samband med forskning vid universitet.”

Carl-Johan Westholm och Dan Brändström från Uppfinnarkollegiet hänvisar till Christian Sandströms rapport Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer?

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578