Sök

Pragmatismens gränser

Nyheter
Företagandets villkor, Pragmatism

Pragmatismens gränser – Svensk Tidskrift

Nils Karlson skriver om pragmatismens gränser utifrån hans kapitel i boken Knowledge and Policy Change.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578