Sök

Praktik hos Ratio – VT 2022

Nyheter

Är du i slutet av en utbildning inom exempelvis nationalekonomi, statsvetenskap, sociologi eller företagsekonomi? Sök praktik på forskningsinstitutet Ratio.

Som praktikant på forskningsinstitutet Ratio deltar du i våra forskningsprojekt och får möjlighet att tillämpa dina kunskaper från utbildningen. Tillsammans med våra meriterade forskare arbetar du med datainsamling och analys, samt deltar i författandet av rapporter och vetenskapliga artiklar.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras. Forskning om arbetsmarknad och lönebildning är särskilt prioriterad.
Som praktikant arbetar du tillsammans med disputerade forskare och får en unik erfarenhet av vetenskaplig metodik redan under din studietid. De färdigheter som du utvecklar under en termin på Ratio är därför särskilt användbara om du är intresserad av att göra en akademisk karriär. Det finns även stora möjligheter att utforma praktiken efter dina intressen.

Vi söker dig som är nyfiken på forskning eller utredningsarbete. Du har kommit en god bit på din utbildning och är åtminstone i slutet av din kandidatutbildning inom nationalekonomi, statsvetenskap, företagsekonomi, ekonomisk historia, personal och administration eller liknande ämne. Du är social, prestigelös och har en dokumenterat hög arbetskapacitet. Idealt kan du tillgodoräkna dig praktiken inom ramen för din utbildning. Notera även att Ratio söker uppsatsstudenter för flera forskningsprojekt inom exempelvis nationalekonomi, ekonomisk historia och företagsekonomi.

Skicka ansökan till karl.hatt@ratio.se med CV, betygsutdrag, eventuella referenser samt ett brev där du berättar om dig själv och förklarar ditt intresse för Ratios forskning (max en A4-sida). Vi tar emot ansökningar inför våren 2022 löpande men med önskan om inskick så snart som möjligt.

Frågor?

Kontakta docent Christian Sandström på christian.sandstrom@ratio.se som är ansvarig för programmet Unga Forskare.
Vi ser fram emot din ansökan!

Tidigare praktikanter berättar:

Siri Aasma

De lärdomar jag fick under min praktiktermin på Ratio 2019 har varit enormt värdefulla, och jag tycker inte det går att jämföra med en termin i skolbänken. Förutom de praktiska kunskaperna jag fått möjlighet att utveckla som att skriva akademiskt, hålla presentationer och använda nya metoder, så har jag också fått erfarenhet av, och en inblick i, hur en akademisk karriär skulle kunna se ut.

Jag har fått jobba tätt ihop med forskare från en rad olika fält där det har funnits ett ömsesidigt utbyte. Jag upplever Ratio som en arbetsplats med ett öppet klimat, nyfikenhet och en ödmjukhet vilket har gjort att jag om praktikant har känt mig som en del av arbetsplatsen.

Under terminens gång har jag fått vara med i projekt om allt från cirkulär ekonomi och AI till entreprenörskap och gig-ekonomi. Det har funnits möjlighet att både få forska på ämnen som jag har ett extra intresse för och på ämnen som från början var helt nya för mig. Utöver de uppgifter jag jobbat med har det också funnits möjlighet att nästan varje vecka vara med på så kallade ”Brown Bags” där en Ratioforskare presenterar sin pågående forskning för att sedan få feedback och kommentarer från resterande medarbetare. Detta har varit väldigt lärorikt och gjort att jag fått tillfälle att sätta mig in i många nya ämnen.
En termin på Ratio har givit mig mer kött på benen för min planerade masterutbildning samt ett nytt spännande kontaktnät av forskare, doktorander, andra praktikanter och
medarbetare!

Niclas Hvalgren

Jag praktiserade under vårterminen 2018. Tillsammans med andra praktikanter, assistenter och forskare kastades jag direkt in i frågorna som är avgörande för samhället: jag forskade bland annat om miljöåtgärder och lönesättning. Det var stundtals utmanande, men hjälp fanns alltid till hands och jag fick chans att applicera mycket av det jag lärt mig under min pol. kand-utbildning. Speciellt roligt var också de återkommande seminarierna som Ratio arrangerade, som förde ihop ledande forskare med beslutsfattare, företagare och journalister för att diskutera de viktigaste politiska frågorna.

Karl Blom

Som en del av min Pol. Kand-examen gjorde jag min praktik på Ratio under våren 2015. Jag fick då chansen att engagera mig i en rad olika projekt. Då min handledare docent Patrik Tingvall även arbetar på Tillväxtanalys och där publicerat en rapport om effekterna av företagsstöd fick jag tidigt bekanta mig med forskningslitteraturen inom detta område. Detta mynnade ut i att jag senare fick var med och skriva ett kapitel till Tillväxtanalys egen bok, Tillväxtfakta, som år 2015 behandlar just företagsstöd.

Tillsammans med Patrik och Ari Kokko på Copenhagen Business School har jag även lagt grunden för en artikel om tillväxt, utländska direktinvesteringar och finansiella institutioner i Kina. Här har jag givits möjlighet att stärka upp mina kunskaper i ekonometri, träna mig i statistikprogrammet STATA samt bli bättre på att kondensera stora mängder litteratur inom ett forskningsfält. Dessutom har jag fått utveckla mitt vetenskapliga skrivande!

Jag har även fått vara med och bidra inom ramen för ett projekt som drivs av Henrik Malm Lindberg och Stig-Björn Ljunggren under rubriken ”pengar, partier och påverkan”. Där har min huvudsakliga uppgift varit att via arkivstudier försöka titta på vilka vägar som partierna använder för att generera intäkter till sin verksamhet.

Under min praktik har jag haft en nära dialog med mina handledare och därmed haft stora möjligheter att själv påverka vilka områden jag ville engagera mig i och vilka egenskaper jag ville utveckla. Mina arbetsuppgifter har varit konkreta och relevanta för min utbildning och kommer dessutom resultera i färdiga produkter. En stor inre tillfredsställelse! Utöver detta erbjuder Ratio en intellektuellt stimulerande miljö där det ofta arrangeras workshops, seminarier eller föreläsningar. För den som är intresserad av forskning och söker intellektuell stimulans är således Ratio en utmärkt arbetsplats att göra praktik på!

Josefin Videnord

Under hösten 2014 fick jag som praktikant arbeta med många av de moment som ingår i en forskares vardag. Jag fick ett stort förtroende redan från start, och min handledare docent Patrik Tingvall fanns tillhanda för att svara på mina frågor och funderingar i tid och otid. Första månaden av terminen ägnade jag åt en djupdykning i forskning kring företagsstöd och regionalstöd. Detta resulterade i en litteraturöversikt, början på en rapport och även författande av vad som är tänkt att bli två bokkapitel.

Nästa forskningsområde jag hoppade på handlade om handelskonflikter. Inom detta fick jag arbeta med data från grunden och satt ihop flera olika dataset, för att sedan göra en deskription och analys. Jag arbetade en hel del i statistikprogrammet Stata, och lärde mig massor genom både tips från Patrik och genom att jag fått rätt fria tyglar att testa mig fram.

Tillsammans med Patrik och Ari Kokko, professor vid Copenhagen Business School, var jag varit med och genomförde en meta-analys kring EU och avkastningen av investeringar i forskning och utveckling. Det resulterade i först ett utkast till en artikel och så småningom också publicering i en vetenskaplig tidskrift. Att få stå med som författare till en vetenskaplig artikel är en fantastiskt bra avkastning på min praktiktermin och visar både på det förtroende jag fått och på relevansen av de arbetsuppgifter jag haft under terminen.

Under hela min praktiktermin utmanades jag och utvecklades genom att jag få arbeta med uppgifter som på pappret är en bra bit över den nivå jag hittills hade uppnått akademiskt. Jag fick även befästa de kunskaper jag skaffat mig under utbildningen, framförallt inom ekonometri, handelsekonomi samt de hårt förvärvade kunskaperna av uppsatsskrivande.

Jag har svårt att tänka mig en praktikplats där du får så mycket användning av det du har lärt dig under studietiden som på Ratio. En av de stora fördelarna med att vara praktikant på Ratio är att du kan påverka din praktiktermin och få hjälp att utforma den till något lärorikt för både framtida studier och yrkesliv.

Slutligen kan jag inte annat än varmt rekommendera alla som funderar på att söka praktik på Ratio att göra det! Min praktiktermin har varit högst studierelevant, utvecklande och rolig. Jag tror knappast att något annat företag, organisation eller myndighet hade kunnat erbjuda mig en mer lärorik och inspirerande praktik.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578