Praktikanter vårterminen 2017


Typ: Aktuellt
2017-02-15

Ratio välkomnar tre nya praktikanter; Christian Barsoum studerar nationalekonomi på Lunds universitet och handleds av fil. dr Daniel Halvarsson. Klas Eriksson är ekonom-historiker från Lunds universitet och kommer att studera omregeringingen av telemarknaden på 1980-talet under handledning av fil. dr Mirko Ernkvist. Giorgos Sideras studerar pol. kand på Stockholms universitet och arbetar i ett nytt forskningsprojekt om lagen om anställningsskydd (LAS) under handledning av docent Lotta Stern.

Ratios program för unga forskare vänder sig till studenter som är intresserade av idé- och kunskapsutveckling inom Ratios profilområden. Programmets syfte är att stimulera fler att forska inom områden av stor betydelse för Sveriges utveckling. Programmet ger doktorander och nyligen disputerade stöd att utveckla sin fortsatta akademiska karriär.