Sök

Praktikanter vårterminen 2017

Nyheter
Ekonomisk historia, Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Lunds universitet, Nationalekonomi, Stockholms universitet

Ratio välkomnar tre nya praktikanter; Christian Barsoum studerar nationalekonomi på Lunds universitet och handleds av fil. dr Daniel Halvarsson. Klas Eriksson är ekonom-historiker från Lunds universitet och kommer att studera omregeringingen av telemarknaden på 1980-talet under handledning av fil. dr Mirko Ernkvist. Giorgos Sideras studerar pol. kand på Stockholms universitet och arbetar i ett nytt forskningsprojekt om lagen om anställningsskydd (LAS) under handledning av docent Lotta Stern.

Ratios program för unga forskare vänder sig till studenter som är intresserade av idé- och kunskapsutveckling inom Ratios profilområden. Programmets syfte är att stimulera fler att forska inom områden av stor betydelse för Sveriges utveckling. Programmet ger doktorander och nyligen disputerade stöd att utveckla sin fortsatta akademiska karriär.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578