Sök

Praktisk kompetens för tillväxt

Nyheter
Arbetsplatsförlagt lärande, Företagandets villkor, Jonas Olofsson, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Kompetensutveckling, Nils Karlson, Ole Johnny Olsen, Tillväxt, Universitetet i Bergen

Den 4 mars presenteras ny forskning om vikten av praktik och arbetsplatsförlagt lärande. Vi får också ta del av internationella erfarenheter och svenska förebilder. Näringsminister Annie Lööf (C), medverkade bland andra.

Företagen har svårt att rekrytera kompetent arbetskraft trots att Sverige har hög arbetslöshet. Särskilt problematiskt är bristen på praktisk kompetens, erfarenhet och personliga egenskaper.

Kompetens för tillväxt
Nils Karlson, VD Ratio

Kompetens och arbetsplatsförlagt lärande
Jonas Olofsson, professor Malmö högskola och Ratio
Bertil Östberg, statssekreterare (FP), utbildningsdepartementet
Ibrahim Baylan, riksdagsledamot (S), v ordf utbildningsutskottet

En panel med Anna Ekström, Skolverket, Jan-Eric Sundgren, Volvo,Håkan Sörman, SKL, och Lars Tullstedt, Sveriges Byggindustrier, kommenterar.

Kompetens och utvecklingskraft
Annie Lööf (C), näringsminister

Förebilder och exempel
Ole Johnny Olsen, professor Universitetet i Bergen, presenterar lärdomar från Norges reformerade yrkesprogram.

Ola Asplund, IF Metall, och Karin Thapper, Livsmedelsföretagen, presenterar Teknikcollege.

En panel med Maria Hernroth, PEAB-skolan, Karin Lundin, Frans Schartau, Ulf Pettersson, EIO, och Peter Stenberg, Wijkmanska gymnasiet, kommenterar.

Se konferensen i efterhand på SVT Play

Detta är den första konferensen inom projektet Kompetens för tillväxt. Mer information om projektet finns på www.kompetensfortillvaxt.nu

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578