Sök

”Prao ger värdefull inblick i arbetslivet”

Nyheter
Företagandets villkor, Prao, Skola, Ungas etablering

”Prao ger värdefull inblick i arbetslivet” – Svenska dagbladet

– Faktum är att dessa få veckor under skoltiden är ett av få tillfällen som ungdomar i Sverige får konkreta lärdomar och erfarenheter av hur saker och ting fungerar i arbetslivet. Det är i de flesta fall nyttiga erfarenheter; av att möta kunder, följa regler, förstå arbetet och inte minst lära känna sig själv och få reflektera över situationer man aldrig upplevt tidi­gare. I dagens teoretiska samhälle, där också gapet mellan skola och arbetsliv blir större, så ska man inte underskatta dessa erfarenheter. Det har knappt skrivits, forskats och utvärderats om praofunktionen de senaste årtiondena i Sverige. Därför var det glädjande att institutet Ratio som forskar kring företagande och arbetsmarknad låtit göra en stor enkätstudie bland skolor och skrivit en ­rapport kring redskapet prao i grundskolan, skriver riksdagsledamoten Fredrik Malm. (L)

Läs hela studien här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578