”Prao ger värdefull inblick i arbetslivet”


Typ: Ratio i media
2016-03-15

”Prao ger värdefull inblick i arbetslivet” – Svenska dagbladet

– Faktum är att dessa få veckor under skoltiden är ett av få tillfällen som ungdomar i Sverige får konkreta lärdomar och erfarenheter av hur saker och ting fungerar i arbetslivet. Det är i de flesta fall nyttiga erfarenheter; av att möta kunder, följa regler, förstå arbetet och inte minst lära känna sig själv och få reflektera över situationer man aldrig upplevt tidi­gare. I dagens teoretiska samhälle, där också gapet mellan skola och arbetsliv blir större, så ska man inte underskatta dessa erfarenheter. Det har knappt skrivits, forskats och utvärderats om praofunktionen de senaste årtiondena i Sverige. Därför var det glädjande att institutet Ratio som forskar kring företagande och arbetsmarknad låtit göra en stor enkätstudie bland skolor och skrivit en ­rapport kring redskapet prao i grundskolan, skriver riksdagsledamoten Fredrik Malm. (L)

Läs hela studien här.