Sök

Praon har minskat drastiskt i betydelse

Nyheter
Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Prao, Ratio i media, Skola, Sofia Herrström, Ungas etablering

Praon har minskat drastiskt i grundskolan, visar en ny studie från Ratio. Svt rapport redovisade resultaten igår och Ratios arbetsmarknadsforskare Henrik Malm Lindberg konstaterar att praon är ett underutnyttjat redskap som kan underlätta för unga att komma ut i arbetslivet.
Läs rapporten här
Eller se inslaget som börjar ca 15 min in i i programmet

Även Svenskt Näringsliv skriver om rapporten

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578