Praon har minskat drastiskt i betydelse


Typ: Aktuellt
2016-02-24

Praon har minskat drastiskt i grundskolan, visar en ny studie från Ratio. Svt rapport redovisade resultaten igår och Ratios arbetsmarknadsforskare Henrik Malm Lindberg konstaterar att praon är ett underutnyttjat redskap som kan underlätta för unga att komma ut i arbetslivet.
Läs rapporten här
Eller se inslaget som börjar ca 15 min in i i programmet

Även Svenskt Näringsliv skriver om rapporten