Sök

Privata marknaden växer – men skillnaderna är stora

Nyheter
Företagandets villkor, Privat välfärd, Sjukvård

Privata marknaden växer – men skillnaderna är stora – Dagens Nyheter

Mattias Lundbäck citeras i DN om inköp av välfärdstjänster i kommunerna.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578