Sök

Professor Lotta Stern tillträder som vd för Ratio

Nyheter

I dag, den 1 september, tillträder Lotta Stern, professor i sociologi, som ny vd på Ratio – Näringslivets forskningsinstitut.

– Ratio är en unik forskningsmiljö i Sverige som samlar forskare från flera discipliner för att bedriva forskning som gör skillnad. För mig är det ett mycket meningsfullt uppdrag och kanske viktigare än någonsin. Jag ser mycket fram emot att bygga vidare, att utveckla och att stärka Ratios viktiga forskning, säger Lotta Stern, ny vd Ratio. Stern är tidigare vice vd på Ratio och ansvarig för Ratios arbetsmarknadsforskning. En stor del av Lotta Sterns forskning handlar om arbetsmarknadsfrågor och hon har bland annat studerat ämnen såsom anställningsskydd, eliter i Sverige, kompetensförsörjning, hälsa, lönebildning och kollektivavtal. Men hennes forskningsintresse är brett. Hennes avhandling handlade om hur konkurrens och diffusion påverkar sociala rörelsers möjligheter att locka medlemmar.

– Svensk arbetsmarknad har länge levererat mycket bra på olika områden. Men det finns problem som innebär behov av nytänkande och reformer. Här har forskningen viktiga bidrag att ge. Tillsammans med gänget av duktiga kollegor på Ratio är min ambition att bidra till goda kunskapsunderlag som kan stärka beslutsfattares förståelse av företagens villkor och höja nivån på diskussionen om framtidens behov, kommenterar Stern.

Lotta Stern tar över vd-rollen efter professor Nils Karlson som grundade Ratio år 2002.

OM LOTTA STERN:

Lotta Stern är professor i sociologi med inriktning organisation och arbete vid Stockholms universitet. Hon delar sin tid mellan Ratio och Stockholms universitet. På Stockholms universitet är Stern bland annat programansvarig för kandidatprogrammet personal, arbete och organisation och hon har tidigare varit ställföreträdande prefekt vid sociologiska institutionen. Till Ratio har Stern varit knuten sedan år 2011 och varit vice vd sedan 2017. Bland Sterns vetenskapliga publiceringar märks bland annat studien ”Political diversity will improve social psychological science” publicerad i den topprankade tidskriften The Behavior and Brain Sciences (2014).

Stern är även engagerad i Academic Rights Watch, en oberoende insamlingsstiftelse som bevakar den akademiska friheten i Sverige genom att uppmärksamma försök att inskränka lärares och forskares grundläggande rättigheter, såsom yttrande- och åsiktsfrihet.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578