Sök

Professor Olof Ejermo ny medarbetare på Ratio

Nyheter

Hur sprider sig kunskap? Det är ett av de områden som innovations- och entreprenörskapsforskaren Olof Ejermo gärna studerar i sin forskning. Nu knyts han till Ratio.

Olof Ejermo är professor vid ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds Universitet. Hans forskning handlar om innovation och entreprenörskap och bland de områden som Ejermo studerar märks exempelvis frågor om hur kunskap sprider sig liksom hur individer interagerar med och påverkar varandra. Det kan i sin tur handla om migration, rörlighet, innovationsprogram, infrastruktur och handel.

Nu knyts han till forskningsinstitutet Ratio där han ska förlägga en del av sin forskningstid.

– Jag studerar innovation och entreprenörskap från ett innovationsekonomiskt perspektiv och ser fram emot att samarbeta med Ratios andra forskare om detta. Beröringspunkter från min forskning med den forskning som bedrivs på Ratio rör migration, arbetskraftsrörlighet och utbildningssystemet på alla nivåer, samt utvärdering av statliga program som syftar till att öka innovation och entreprenörskap som skulle behöva belysas mer, säger Olof Ejermo.

Ejermos forskning bygger i hög grad på insamling och utveckling av egna stora databaser och han har själv samlat in sådant som uppfinnardata, publikationsdata inom akademin och historisk företagarinformation. Teoretiskt utgår Ejermo gärna från evolutionär, spårberoende, icke-optimeringsteori, men han använder även verktyg från applicerad ekonometri.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578