Sök

Professor Per-Olof Bjuggren ny medarbetare

Nyheter
Dan Johansson, Företagandets villkor, Jönköping International Business School, Nationalekonomi, Per-Olof Bjuggren, Rättsekonomi

Per-Olof Bjuggren, professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, är ny medarbetare vid Ratio från den 1 mars.

Per-Olof Bjuggren kommer att medverka i det nystartade forskningsprojektet ”Äganderätt, företagandets villkor och ekonomisk tillväxt” och lägger cirka 20 procent av sin arbetstid hos Ratio.

Per-Olof Bjuggren har tidigare varit associerad till Ratio och samverkat i flera forskningsprojekt. Ratios forskare Dan Johansson handleder tillsammans med Per-Olof Bjuggren två doktorander vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Samarbetet stärks nu ytterligare.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578