Sök

Projekt om AI och arbetsmarknad får miljonmedel

Nyheter

Hur påverkar AI tjänsteföretag och deras anställda? Det ska Ratio-forskarna Magnus Lodefalk, docent i nationalekonomi, och Radka Sabolova, fil dr, tillsammans med kollegor vid Örebro Universitet undersöka.

Det ska de göra inom ramen för ett forskningsprojekt som nu beviljats 1,3 miljoner kronor av Torsten Söderbergs stiftelse. Forskningen bygger vidare på pågående forskning om hur automatiseringsteknologi används av tjänsteföretag, och effekten på sysselsättningen.

— Kunskapsintensiva tjänster är centrala för samhällets infrastruktur och alltmer beroende av digitalisering och AI. Vi vill ta reda vilka nyckelfaktorer som kan hjälpa anställda och arbetsgivare att utvecklas, säger Magnus Lodefalk i en intervju med Örebro universitet.

I det här forskningsarbetet kommer forskarna samla data från 20 år från fyra länder och använda metoder från nationalekonomi och datavetenskap.

I projektet ingår utöver Lodefalk och Sabolova även Örebrokollegerna Aili Tang och Hildegunn Kyvik Nordås.

Målet är att bidra med kunskap som politiker, myndigheter, företag och anställda ska kunna använda för att fatta underbyggda beslut.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578