Program

Arbetsmarknadens funktionssätt studeras främst vad gäller flexibilitet, inträdeshinder och incitament till investeringar i kompetensutveckling. Problemet är strukturellt och inte bara ett kortsiktigt ”matchningsproblem”. Även svensk lönebildning och dess påverkan på kompetensförsörjningen utforskas.