JOHAN E EKLUND, PETER KARLSSON OCH LARS PETTERSSON Arbetslöshet, vakanser och utbildning – Hur har matchningen på den svenska arbetsmarknaden utvecklats sedan 1990-talskrisen? (Ingår i Kompetensförsörjning för ett konkurrenskraftigt näringsliv, JIBS Research Report Series No. 2015-1)

Syftet med rapporten är att undersöka hur väl matchningen på den svenska arbetsmarknaden fungerar och hur den har utvecklats över tiden. Avsikten är vidare att undersöka på vilket sätt olika strukturella faktorer påverkar matchningen på arbetsmarknaden. Vi är framförallt intresserade på vilket sätt som högre utbildning påverkar matchningseffektiviteten. Men vi är även intresserade av på vilket sätt andra strukturella faktorer som till exempel bostadsmarknaden och regionstorlek (arbetsmarknadens storlek) påverkar matchningen.