Karlson, Nils & Skånberg, Ola (2012) Matchning på den svenska arbetsmarknaden

Matchning handlar om hur effektivt utbud och efterfrågan möts på arbetsmarknaden. Slutsatsen i studien är att den svenska arbetsmarknaden är i behov av reformer som ökar flexibiliteten, bättrar incitamenten och minskar inträdeshindren på arbetsmarknaden liksom att utveckla utbildningssystemet. Fyra reformområden utpekas: anställningsskyddet, ingångslönerna, lönebildningen och utbildningssystemets kvalitet, effektivitet och relevans.

Studien är underlagsrapport nr 9 till Framtidskommissionen.