Program

Syftet är att bättre förstå vilka processer som leder till att ineffektiva lagar och regler ersätts med effektiva. Även erfarenheter av misslyckade reformprocesser studeras. Projektet finansieras av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser och avslutades under 2012 med presentation av boken Reformpolitikens strategier av fil dr Peter Santesson.