Program

Projektets syfte var att empiriskt kartlägga familjeföretagandets betydelse för den (regionala) ekonomiska utvecklingen samt analysera ägarskatternas effekter på ett livskraftigt familjeföretagande.

Finansiärer: Sparbanskstiftelsen ALFA, CeFEO (Centre for Family Enterprise and Ownership), Ratio och JIBS