Program

Mellan 2013 och 2018 bedrev Ratio ett forskningsprogram om hur finansiering av innovationer kan förbättras.

Läs om den senaste boken, ”Bureaucrats or markets in innovation policy?

Projektets syfte var att undersöka innovationsfinansieringens ekonomiska och legala utmaningar utifrån ett empiriskt och interdisciplinärt perspektiv för företag i olika utvecklingsfaser – från nystartade företag till stora börsföretag. Forskarna undersökte även hur samspelet mellan finansiering och entreprenörskap kan förbättras för att underlätta innovationer, konkurrenskraftig produktion och uthållig tillväxt? Vilken lagstiftning är ändamålsenlig i företags olika utvecklingsfaser? Är de offentliga stöd- och finansieringssystemen effektiva?

I fem temaområden, med svenska och internationella forskare, analyserades olika aspekter och policyimplikationer av innovationsfinansiering:

• Finansiering av nya företag och snabbväxande företag

• Finansiering av omstörtande innovationer

• Legala aspekter på innovationsfinansiering

• Offentligt stöd och innovationer

• Corporate governance och innovationer

Projektets syfte var också att skapa en dialogprocess och arena, där entreprenörer, finansiella aktörer, myndigheter och beslutsfattare engagerades i formuleringen av forskningsproblemen, forskningsresultatens spridning och, förhoppningsvis, också implementeringen av de policyslutsatser som följde.

Målet var att bidra till beteendeförändring och policyutveckling till stöd för innovationer och tillväxt. Projektet finansieras bl a av Vinnova och leddes av Ratios VD Nils Karlson.

Läs programmets sammanfattades och slutrapporterades i boken Innovationspolitik för tillväxt.