Forskningsområdet studerar hur olika ägarformer påverkar företagsresultat och innovationsförmåga. Hur presterar företag som ägs eller har ägts av Private Equity företag i relation till börsnoterade företag? Vilka blir effekterna på ett företag när det noteras på börsen? Centralt för forskningsområdet är samspelet mellan å ena sidan olika ägandeformer och relaterade finansieringsformer, och å andra sidan företagsresultat och innovationsförmåga.

Are public research spin-offs more innovative?

Marginal q revisited

Bank Financing of Start-ups – Findings from a survey

Women as directors awners and CEO

Startups, Financing and Geography – Findings from a survey