Etablerade företag stöter ofta på problem I teknologiskiften, delvis eftersom deras finansieringsmekanismer tenderer att prioritera existerande verksamhet snarare än nya teknologier som initial inte erbjuder samma marginaler. Det finns dock relativt lite forskning på hur de nya företag som introducerar disruptiva innovationer hanterar finansierar sin verksamhet. Forskningen inom det här delområdet syftar till att beskriva mer ingående hur finansieringen av disruptiva innovationer kan gå till i etablerade företag, samt hur nya företag löser finansieringsutmaningen.

The double knot of technology and business-model innovation in the era of ferment of digital exchanges: The case of OM, a pioneer in electronic options exchanges

Disruption and Social Media – Entrant Firms as Institutional Entrepreneurs

A new perspective on the innovator’s dilemma

Symmetric assumptions in the theory of disruptive innovation

How Disruptive Is Tesla, Really?

Skapades iPhone av den amerikanska staten?

Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer?