Forskningsprogrammet syftar till att föra samman litteratur om finans och kapitalförsörjning med forskning om innovation och entreprenörskap. En fungerande interaktion mellan kapital och innovation är central för att kunna skapa framtidens företag.

Programmet tar sin utgångpunkt i vad som ofta kallas för the problem of double trust (Cooter and Schäfer, 2012). Investerare vill reducera osäkerheten genom att skaffa sig mer information om en innovation. Innovatören, å andra sidan, är orolig för att idén stjäls. I tidiga skeden av teknikutveckling är dessa utmaningar särskilt påtagliga, främst eftersom det då föreligger såväl teknisk som kommersiell osäkerhet.

För att förstå och hantera ovanstående problem krävs en tvärvetenskaplig ansats. I projektet arbetar såväl nationalekonomer som jurister, statsvetare, företagsekonomer och ekonomihistoriker. Programmet löper under perioden 2013-2018 med Vinnova som huvudfinansiär. Studier genomförs och kommuniceras kontinuerligt under programtiden.