Följande organisationer ingår i programmets styrgrupp:
Svenska Uppfinnarföreningen
Tillväxtanalys
Vinnova
ALMI
Sparbankerna
Swedbank
Företagarna
SISP
Riskkapitalföreningen
Svenskt Näringsliv