Program

I projektet kartlägger Ratio befintlig forskning inom områden som är avgörande för att utveckla och förbättra förtagandets villkor i Sverige. Kartläggningen kommer ligga till grund för flera fördjupande projekt tillsammans med de 29 bransch- och arbetsgivareförbund som finansierar förstudien.