Program

I en forskningsbaserad studie har ekon dr Mattias Lundbäck, välfärdsforskare på Ratio, utrett vilka svårigheter de ideella organisationerna möter på området välfärdstjänster i Sverige. Studien har genomförts på uppdrag av myndigheten för Tillväxtanalys.