Program

Projektets syfte var att utveckla teorin för institutionell konkurrens; att undersöka vilka mekanismer, särskilt konstitutionella, som finns för att säkerställa institutionell konkurrens; och att undersöka konsekvenserna av institutionell konkurrens. Projektet finansierades av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser.