Program

I projektet undersöks kopplingen mellan entreprenörskap och intensiv tillväxt – tillväxt i form av högre produktivitet – och inkluderande tillväxt i form av nya arbetstillfällen och lönetillväxt. Projektet ska bidra teoretiskt, empiriskt och metodologiskt till ekonomisk geografi och entreprenörskapsforskning. Projektet leds av professor Karl Wennberg, Linköpings universitet och Ratio. I projektet samarbetar han med ekon dr Martin Korpi och ekon dr Daniel Halvarsson på Ratio samt professorerna Frederic Delmar och Martin Andersson vid Lunds universitet. Vetenskapsrådet är finansiär.