Program

Med finansiering från Konkurrensverket har Ratio studerat hur privata företagare påverkats av kommunal verksamhet som begränsar konkurrensen. Studien är gjord av Mattias Lundbäck och Sven-Olov Daunfeldt, och redovisades 2013.