Program

Kompetensbegreppet behöver definieras för att hitta vägar att nå bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Utvecklingen av demografi nationellt och regionalt har stor betydelse får såväl utbildningssystemets utformning som näringslivets utvecklingskraft.