JOHAN E EKLUND, PETER KARLSSON OCH LARS PETTERSSON (ingår i Kompetensförsörjning för ett konkurrenskraftigt näringsliv, JIBS Research Report Series No. 2014-1) Högre utbildning och konkurrenskraft – Hur påverkar högre utbildning företags och regioners tillväxt?

Denna rapport ställer följande frågor: Har högre utbildning stärkt svenskt näringslivs konkurrenskraft? Bidrar högre utbildning till att stärka den regionala konkurrenskraften? Vilka produktivitets- och tillväxteffekter ger högre utbildning upphov till? Företags som regioners konkurrenskraft beror ytterst på förmågan att skapa tillväxt och positiv produktivitetsutveckling. Hur viktig är utbildning i detta avseende?