Rapport nr 6: Nils Karlson och Elina Fergin (2013) Vad är kompetens?

Att vara välutbildad och samtidigt inkompetent är full möjligt idag. Sannolikt har vi i Sverige överbetonat den teoretiska kunskapen medan den praktiska har fått stå tillbaka, konstaterar författarna i rapporten som bl a behandlar kompetens som begrepp, redogör för olika former av kunskap och lärande. Avslutningsvis diskuteras kompetens i förhållande till utbildningssystemet och till arbetsgivares, parters, föräldrars och individers eget ansvar.

En central slutsats är att kompetens kan förstås som en balans mellan teoretisk kunskap, praktisk kunskap och, vad vi valt att kalla, omdömeskunskap.