Rapport nr 12: Aron Vallinder (2014). Vishet – den yttersta kompetensen.

Den här rapporten är skriven inom ramarna för Ratios projekt ”Kompetens för tillväxt”. Vishet och kompetens har mycket gemensamt. Vishet är på många sätt ett bredare begrepp än kompetens. Men likväl är vishet något eftersträvansvärt för såväl arbetstagare som beslutsfattare. Både vishet och kompetens kräver i regel mer än bara formell utbildning för att uppnås vilken är en viktig slutsats för att förstå företagens svårigheter med att hitta kompetenta medarbetare.