Program

Om

En avgörande förutsättning för fler jobb i växande företag och stärkt tillväxt i Sverige är tillgången till kompetent personal. I många sektorer råder dock kompetensbrist, alldeles oavsett konjunkturläge, och mycket talar för att det är ett av de viktigaste tillväxthindren.

Under åren 2012 till 2017 bedrev forskningsinstitutet Ratio forskningsprogrammet Kompetens för tillväxt, inom vilket kompetensförsörjningen studerades ur företagens perspektiv.

Programmet var brett förankring i näringsliv och förvaltning. Målet var kartlägga näringslivets kompetensbehov på kort och lång sikt och analysera orsakerna till bristerna i företagens kompetensförsörjning. Gjorda erfarenheter och goda exempel som finns lokalt och regionalt tillvaratogs för att stärka matchningen mellan utbildning och näringslivets kompetensförsörjning och innovationskraft.

Syftet med programmet var att stärka kopplingen mellan forskning, utbildning, innovation och näringslivets utvecklingskraft och bidra till kunskapstriangeln.

Här kan du hitta alla, närmare 50, publikationer inom programmet.

Programmets huvudresultat sammanfattas i boken Kompetenspusslet: Den viktigaste framtidsfrågan.