Charlotte Brogren, GD Vinnova
GD Skolverket
Martin Linder, Ordförande Unionen
Anders Ferbe, Ordförande IF Metall
Mattias Dahl, VD Transportföretagen
Tobias Krantz, Chef Utbildning, Forskning och Innovation, Svenskt Näringsliv
Anna-Karin Hatt, VD Almega
Gunilla Nordlöf, GD Tillväxtverket
Thomas Persson, GD Myndigheten för yrkeshögskolan
Madelene Sandström, VD KK-stiftelsen
Mikael Sjöberg, GD Arbetsförmedlingen
Klas Wåhlberg, VD Teknikföretagen
VD SKL
GD Universitetskanslersämbetet
Nils Karlson, VD Ratio