Inom programmet drivs flera projekt i samverkan för att identifiera och analysera bristerna i företagens kompetensförsörjning. Programmet pågår till och med 2017 med finansiering från Vinnova, KK-stiftelsen, Tillväxtverket och 21 arbetsgivarorganisationer inom privat sektor.