1. Näringslivets kompetensbehov i dag och i framtiden

Charlotta Stern, Karl Wennberg, Elina Fergin och Charlotte Holgersson (2013)
Johan Eklund, Peter Karlsson, Lars Petterson, JIBS (2013)
(tillsammans med Internationella Handelshögskolan i Jönköping inom projeket för KK-stiftelsen)
Daniel Halvarsson och Karl Wennberg (2014)
Understanding Psychological Competencies
Robert Demir och Kari Trost (2014) (Ratio Working paper no 251)

The Strategic Management of High-Growth Firms: A Review and Theoretical Conceptualization

Roberrt Demir, Karl Wennberg och Alexander McKelvie (2016) (Ratio Working paper no 273)

The impact of employing mismatched workers on firm productivity, wages and products

Daniel Halvarsson och Patrik Gustavsson Tingvall (2017) (Ratio Working paper no 291)

Valideringens janusansikte

Alexandru Panican (2016)

2. Kompetens, demografi och regional utveckling

Kristina Nyström och Ingrid Ros (2014) (Ratio Workingpaper No. 235)

Nils Karlson och Elina Fergin (2014) (Ratio Working Paper No. 250)

Internal migration and human capital theory: To what extent is it selective?

Martin Korpi och William A.V. Clark (2015)

Migration, Careers and the Urban Wage Premium: Does Human Capital Matter?

Martin Korpi och William A.V. Clark (2015) (Ratio Working Paper No 256)

Högre utbildning och konkurrenskraft – Hur påverkar högre utbildning företags och regioners tillväxt?

Johan E Eklund, Peter Karlsson och Lars Pettersson

Regional resilience to displacements

Kristina Nyström (2017)

 

3. Utbildningssystemets relevans, styrning och resursfördelning

Henrik Malm Lindberg, Anne-Sophie Larsson, Nils Karlson, Olle Vogel (2015)
Finns även att köpa inbunden här

Christian Sandström, Evelina Stadin, Karl Lawenius och Therese Tellstedt (2015)

Yrkesutbildning i förändring: från lärlingsutbildning till yrkescollege
Jonas Olofsson (2015)

Praon i grundskolan – ett outnyttjat redskap

Henrik Malm Lindberg och Sofia Herrström (2016)

YH-elevers effekter på företagen

Sofia Herrström, Henrik Malm Lindberg och Kristine Persson (2016)

 

Yrkesutbildningens irrvägar

Nils Karlson och Filippa Ronquist (2016)

 

5. Arbetsmarknadens incitament och flexibilitet

Matchning på den svenska arbetsmarknaden
Nils Karlson och Ola Skånberg (2012)

7. Kompetenspusslet – sammanfattning av programmet