I referensgruppen ingår representanter från de arbetsgivarförbund som finansierade förstudien Företagens kompetensförsörjning och ungas etablering på arbetsmarknaden (Ratio 1:2012). Referensgruppen bistår med erfarenheter och branschkunskap. Referensgruppens medlemmar är företag med ca 1,6 miljoner medarbetare, en avsevärd del av det privata näringslivet i Sverige. Gruppen träffas regelbundet för att utbyta information och diskutera forskningsfrågor och delstudier inom Kompetens för tillväxt.

Referensgruppen består av:

Almega Bemanningsföretagen
Almega IT&Telekomföretagen
Almega Medieföretagen
Almega Svenska Teknik&Designföretagen
Almega Tjänsteförbunden
Almega Tjänsteföretagen
Almega Vårdföretagarna

Elektriska Installatörsorganisationen
Entreprenörföretagen
Grafiska Företagens Förbund
Industriarbetsgivarna
Livsmedelsföretagen
Maskinentreprenörerna
Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet
Skogsindustrierna
Svensk Handel
Svenskt Näringsliv
Sveriges Byggindustrier
Teknikföretagen
Trä- och Möbelföretagen
Transportgruppen
Visita
VVS Företagen