Program

Syftet är att empiriskt undersöka hur olika former för lönebildning och förhandlingssystem påverkar näringslivets utvecklingskraft. Fokus ligger på den lokala lönebildningens konsekvenser och kopplingen till förhandlingssystemet i stort. Projektet kombinerar fall- och branschstudier och kommer även att belysa konsekvenser för lönsamhet, sysselsättning och företagens utvecklingskraft. Docent Nils Karlson och fil dr Henrik Lindberg leder projektet som finansieras gemensamt av Svenskt Näringsliv, dess förbund och Ratio.