Program

Projektets syfte var att utforska (1) hur sambandet mellan marknad och moral ser ut; (2) om det finns ett positivt samband mellan företags och företagares moraliska handlande och ekonomisk tillväxt; och (3) med vilka medel och metoder ett mer positivt samband mellan marknad och moral kan åstadkommas. Projektet finansierades av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.