Program

Syftet är att utveckla en generell teori för hur välfärdshöjande, liberala reformer och systemskiften kan genomföras i mogna välfärdsstater, baserad på en systematisk, teoristyrd jämförelse mellan de svenska och australienska reformprocesserna sedan tidigt 1980-tal. Studien kommer att publiceras som en monografi på engelska. Projektansvarig är docent Nils Karlson.