Program

Ett nytt projekt på Ratio ska öka kunskapen om samspelet mellan ny teknik och politiska reformer, genom att jämföra teknisk och institutionell förändring i Sverige och Finland beträffande telekom och finansmarknader. Fokus ligger på hur monopolister agerar då ny teknik tvingar fram förändring på reglerade marknader.

Till grund för forskningen ligger bland annat företagen OM, Telia och Sonera och deras agerande under avregleringen av börs- och telekommonopolen. I projektet med finansiering från Peter Wallenbergs stiftelse samarbetar Ratios forskare Christian Sandström, tekn dr, och Mirko Ernkvist, ekon dr, med Erik Lakomaa, ekon dr HHS.