Program

Inom programmet kartläggs näringslivets kompetensbehov på kort och lång sikt – utifrån förutsättning att det behöver skapas fler jobb i växande företag – nationellt, regionalt och i internationell jämförelse. Fokus är på efterfrågesidan men även arbetsmarknadens funktionssätt analyseras utifrån näringslivets kompetensbehov.