Wennberg, Karl, Lindberg, Henrik, Fergin, Elina (2013:4) Rekrytering och kompetensförsörjning i snabbväxande företag.

Rapporten baseras på en systematisk intervjuundersökning med 126 snabbväxande företag i olika storleksklasser. Målet var att ta reda på hur snabbväxande företag gör då de ska rekrytera personal, t.ex. vilka rekryteringskanaler de använder och vilka kompetenser de är ute efter. Resultaten indikerar att informella rekryteringsvägar är vanliga bland samtliga företag, men att formella kanaler ökar i takt med att företagen växer.

Studien visar också att snabbväxare i samtliga branscher – förutom IT-sektorn – prioriterar informell kompetens, t ex förmågan att förstå företagskulturen och att passa in i verksamheten.