Demir, Robert och Trost, Kari (2014): Understanding Psychological Competencies (Working paper no 251)

Psykologiskt kapital är en viktig form av kapital som ofta ignoreras i organisationer, i rekrytering och utveckling av kompetenser.

Demir och Trost förklarar hur psykologiskt kapital inverkar på anställdas förmåga att prestera och kommer bland annat att visa en empirisk illustration av den nya modellen av psykologiskt kapital. Modellens styrka att förutse och förklara sådana aspekter som anställdas förmåga till innovation och förändring samt samarbetsförmåga kommer att diskuteras.