Program

En hypotes i programmet är att en del av lösningen runt kompetensförsörjning ligger hos företagen själva. Inom temat utforskas hur samverkan mellan näringsliv och utbildning ser ut idag, samt hur man kan tillvarata och generalisera de erfarenheter som har gjorts av tidigare satsningar på olika nivåer för att stärka kopplingen mellan utbildning och näringslivets kompetensförsörjning och innovationskraft.